سوالات متداول

سوالی دارید؟

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.درمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیمیای سعادت، روانشناسان و متخصصان متعددی در زمینه های مختلف سلامت روان زیر نظر مستقیم آقای دکترضیابخش به صورت کار تیمی مشغول به فعالیت می باشند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه خدماتی ارائه میکنیم؟

کیمیای سعادت بهترین گزینه برای انتخاب مشاور است چون گسترده ترین حیطه مشاوره و درمان را دارد و یکی از کاملترین مراکز از نظر تخصص‌های مختلف و تجهیزات نورولوژی در کشور است.

خدمات روانپزشکی ارائه می شود؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه کسی همیشه مراقب بیمار ما است؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

× ارتباط از طریق واتساپ